Việt Nam đang có cuộc trở mình đầy ngoạn mục

Bốn mươi lăm năm thống nhất đất nước, dưới góc nhìn của doanh nghiệp (DN) nước ngoài, Việt Nam đang có cuộc trở mình đầy ngoạn mục ở tất cả mọi mặt, đặc biệt là sự phát triển kinh tế. 

Nguồn bài viết

Bình luận