Quy tắc 5 giờ – Bí quyết học hỏi tối ưu của những người thành công lỗi lạc

Hầu như tất cả những người thành công trên thế giới đều học hỏi tri thức mới một cách có chủ đích, bằng cách dành ít nhất 1 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần để đọc sách.

Nguồn bài viết

Bình luận