Ngành nghề nào có nhiều 'người rất giàu' nhất trong thập niên qua?

Theo Wealth-X, ‘người rất giàu’ là các cá nhân sở hữu giá trị tài sản từ 5 đến 30 triệu USD.

Nguồn bài viết

Bình luận