Nếu được quay ngược thời gian, các tỷ phú sẽ "tự khuyên" bản thân điều gì?

Nếu không có bài học rút ra từ những lần vấp ngã, đã không có ‘tôi’ của hôm nay. Nhưng quả thật, đôi khi chúng ta vẫn muốn quay ngược thời gian để có thể tự đưa ra lời khuyên cho bản thân mình.

Nguồn bài viết

Bình luận