Giáo sư Việt nhận giải thưởng Sloan 2020

Quỹ Alfred P. Sloan đã công bố danh sách 126 nhà nghiên cứu có những thành công vượt trội trong giai đoạn mở đầu của sự nghiệp nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Sloan Research Fellowships năm 2020. 

Nguồn bài viết

Bình luận