Doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế | Tài chính – Kinh doanh

Huy động trí tuệ của cộng đồng

Theo ban tổ chức, việc tổ chức cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng và mong muốn huy động trí tuệ cộng đồng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp (DN), doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động, cho biết thông qua cuộc vận động lần này, cũng thể hiện sự đổi mới trong cách thức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cộng đồng DN, doanh nhân. Qua đó, giúp cộng đồng DN, doanh nhân nâng cao được nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại – Công nghiệp VN (VCCI), cho rằng hiện nay cả nước có hơn 700.000 DN, 5,2 triệu hộ kinh doanh, gần 6 triệu thực thể kinh doanh.
Để tạo điều kiện cho sự phát triển của DN thì phải xây dựng một hệ thống thể chế chính sách làm bệ đỡ. Phải tiến hành cải cách thủ tục hành chính để thực sự giải phóng được cho các DN, giải phóng các nguồn lực trong nền kinh tế. Năm ngoái các bộ ngành đã cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành. Những cải cách phải chú ý đến triển khai một cách thực chất hơn. Trong đó, tạo môi trường thuận lợi cho DN vẫn là yêu cầu quan trọng nhất…

“Từ trước đến nay Đảng đã luôn lắng nghe ý kiến của DN, có thể là các cuộc đối thoại, tiếp xúc hay chính quyền, bộ ngành cũng khá dồn dập. Việc cải cách thể chế không phải là chuyện riêng của Đảng, Nhà nước mà cả người dân và DN. Chúng tôi rất hoan nghênh trong khi tiến tới Đại hội XIII chúng ta tổ chức cuộc vận động. Đây là sáng kiến rất quan trọng được cộng đồng DN và người dân sẽ đón nhận. Hiến kế với Đảng, Nhà nước vẫn là nhiệm vụ trung tâm của VCCI từ trước đến nay. Nhưng với cuộc vận động này VCCI sẽ có lần huy động tổng lực để góp ý cho các chủ trương chính sách hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường”, ông Vũ Tiến Lộc nói.

Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Tại Nghị quyết số 12, Hội nghị T.Ư 5 khóa XII về tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), khẳng định “DNNN phải giữ vị trí then chốt… thực hiện vai trò dẫn dắt, phát triển các DN thuộc thành phần kinh tế khác”. Theo ông Phạm Xuân Cảnh, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí VN, Nghị quyết số 12 T.Ư 5 rất toàn diện.
Đặc biệt trong đó nêu rõ tập trung rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách cho các DNNN, tập đoàn kinh tế. Đây là nội dung cốt lõi trong quản lý, quản trị nhà nước trong các tập đoàn kinh tế. Đồng thời đang là vấn đề tồn tại, có nhiều cái vướng cho các tập đoàn trong thực thi nhiệm vụ quản trị các tập đoàn. Nếu nội dung của Nghị quyết 12 được cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ thì chắc chắn giải quyết tốt các vấn đề của DNNN.
Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FIIN Group, bày tỏ về việc hệ thống DN VN rất đông và phát triển nhưng quy mô nhỏ, manh mún. Rất ít DN VN có thể tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu. Họ sẽ bất lợi trong đất đai và trong nền kinh tế mở hiện nay. Trong khi đó, các DN FDI đang được hưởng nhiều ưu đãi, thuê đất giá rẻ, trong khi để họ chuyển giá rất dễ dàng bằng nhiều cách. Chính phủ cần tạo sân chơi bình đẳng cho DN trong nước và nước ngoài, trong đó có nâng quy mô vừa và lớn của các DN trong nước để có thể khai thác thị trường nội địa và cạnh tranh sòng phẳng.
Ví dụ, trước sự manh mún của hệ thống DN VN cũng như quy mô quá nhỏ, để tận dụng lợi thế thì nhà nước nên hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân trong một số ngành cụ thể để có thể tận dụng được lợi thế trên sân nhà và trước khi xuất khẩu. Trong nhiều ngành hiện tại còn thiếu vắng khá nhiều DN lớn VN, cụ thể là du lịch, nông nghiệp. Gần đây các tập đoàn lớn được hỗ trợ trong ngành ô tô, nhưng một số ngành vẫn thiếu…


Các DN, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có điều kiện để thể hiện mạnh mẽ hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình đối với dân tộc, đối với xã hội và thông qua những hoạt động sản xuất kinh doanh hết sức năng động, sôi động.

Để qua đó Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân trong giai đoạn phát triển tới.

Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình
Nguồn bài viết

Bài trước‘Nỗi đau’ Nhân Sự Của Các Startup Việt Nam
Bài tiếp theoSunshine Center – ‘phiên bản giới hạn’ của cuộc sống tiện nghi bậc nhất Hà thành | Doanh nghiệp