Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group Phan Minh Thông: Về "sân nhà" để nâng giá trị cho nông sản Việt

18 năm trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản với sản lượng tiêu xuất khẩu mỗi năm đạt 25.000 – 28.000 tấn, nhưng ông Phan Minh Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phúc Sinh Group chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì làm được, bởi với ông “thành công hôm nay đã là quá khứ”.

Nguồn bài viết

Bình luận