CEO Slender Beauty Academy Trương Thị Huyền: May mắn sẽ gọi tên người kiên trì nỗ lực

“Khi nhìn những người thành công, mọi người hay nghĩ nhiều đến sự may mắn. Nhưng Huyền thì ngược lại, may mắn là kết quả cuối cùng của sự kiên trì, nỗ lực và làm việc chăm chỉ”, CEO Slender Beauty Academy Trương Thị Huyền chia sẻ.

Nguồn bài viết

Bình luận