Bông hồng cài áo

Bước vào tháng 8 dương lịch (tháng 7 âm lịch), ở miền Nam, khi thời tiết âm âm, mưa lất phất từng cơn, ấy là mùa ngâu đến. Mùa ngâu không chỉ là câu chuyện chia ly của đôi lứa Ngưu Lang – Chức Nữ với cánh quạ làm thành cầu Ô Thước cho sự trùng phùng mỗi năm một lần, mà còn là mùa nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Sâu đậm hơn, những người con Việt thường dành thời gian này để nhớ về công đức mẹ, nên mùa ngâu còn được gọi là mùa vu lan báo hiếu.

Nguồn bài viết

Bình luận