Trắc nghiệm tiếng Anh về từ để hỏi


” _________ does it take you get home”? Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Nguồn bài viết

Bài trước“Soi” danh sách các mã không được cấp “margin”
Bài tiếp theoCâu chuyện khởi nghiệp của những tỷ phú $