Tính năng ít người biết trên Google Maps


Ngoài tính năng tìm đường, ứng dụng bản đồ của Google có thể cho xem trước điểm đến, lập lộ trình hoặc dùng với chế độ ẩn danh.

Nguồn bài viết

Bình luận