Tìm điểm bất thường trong tranh

Thứ ba, 16/6/2020, 20:00 (GMT+7)

Bạn có 7 giây để quan sát và tìm điểm bất hợp lý trong mỗi bức tranh. 

Nguồn bài viết

Bình luận