Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 1/7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2024 ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Nghị định này áp dụng với những người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn; đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Nghị định nêu rõ 10 đối tượng áp dụng gồm:

  1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
  2. Cán bộ, công chức cấp xã.
  3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
  4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
  5. Người làm việc trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
  6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
  7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
  8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
  9. Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.
  10. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

Nghị định nêu rõ, mức lương cơ sở được dùng để tính lương trong các bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; và các khoản trích cùng các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương, phần chênh lệch giữa lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2024 sẽ được bảo lưu hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024, đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2024. Nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội, đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Bài trướcTP.HCM công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2023
Bài tiếp theoKinh doanh bất động sản ở TP HCM ấm trở lại