‘Siết’ giao dịch cổ phiếu quỹ | Tài chính – Kinh doanh

[ad_1]

Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực từ đầu năm nay quy định về việc công ty đại chúng mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình khá chi tiết từ điều kiện để mua lại cổ phiếu, trường hợp không được mua lại. Cụ thể, công ty đại chúng muốn mua lại cổ phiếu của chính mình phải tiến hành xin ý kiến cổ đông thông qua để giảm vốn điều lệ. Trong khi trước đây, doanh nghiệp muốn mua lại cổ phiếu của chính mình chỉ cần công khai thông tin mục đích mua, số lượng cổ phiếu được mua, nguồn vốn mua và thời gian thực hiện.
Với lượng cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, doanh nghiệp được bán hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng. Còn hiện tại, doanh nghiệp sẽ tiến hành hủy lượng cổ phiếu quỹ đã mua, đồng thời không được chào bán cổ phần tăng vốn trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua cổ phiếu quỹ.
Bên cạnh đó, luật cũng quy định doanh nghiệp không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó. Một số trường hợp mua lại cổ phiếu không bị áp quy định trên như mua theo yêu cầu của cổ đông; mua lại cổ phiếu của người lao động; mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ.
Những quy định mới này có thể khiến doanh nghiệp cân nhắc kỹ trong việc mua cổ phiếu quỹ như một công cụ để bình ổn giá cổ phiếu hoặc để đầu tư “lướt sóng” như trước đây. Dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp phải bán cổ phiếu quỹ trong thời gian tới. Chẳng hạn Tập đoàn Hoa Sen trước đó đã thông báo mua 22 triệu cổ phiếu quỹ nhưng vì quy định mới nên phải dừng lại và đang chốt quyền để xin ý kiến cổ đông. Đồng thời, HSG cũng phải thực hiện bán hết 327.100 cổ phiếu quỹ đã mua trước đây để có thể tiến hành đợt mua cổ phiếu quỹ mới. Hay Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons cũng vừa lấy ý kiến cổ đông và được thông qua phương án bán 58.600 cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thu hồi trước đây. Sau khi bán xong, doanh nghiệp sẽ tiến hành mua lại 3 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ…
[ad_2]

Source link

Bình luận