Sharp Cocoro Life – 'trái tim' trong ngôi nhà hiện đại


Thông điệp Sharp Cocoro Life được thể hiện qua các sản phẩm nhiều tính năng, cùng kết nối trong không gian sống như thành viên trong một gia đình.

Nguồn bài viết

Bình luận