Rái cá bịt vòi nước khi không muốn tắm


Thấy vòi phun nước, rái cá lấy hai chân trước bằng mọi cách bịt lại vòi nước.

Nguồn bài viết

Bình luận