Quy mô giáo dục nghề nghiệp


Đến hết năm 2018, cả nước có 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với số lượng người học ngày càng tăng, theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Nguồn bài viết

Bình luận