'Nhảy việc' tiếng Anh nói thế nào?


Cô Moon Nguyen giới thiệu cụm từ mô tả sự “nhảy việc” – hiện tượng rất phổ biến ở giới trẻ.

Nguồn bài viết

Bình luận