Người Thầy giáo Tâm huyết với Khởi nghiệp

Người Thầy giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà là người thổi hồn nhân cách qua từng tiết học cho trẻ, là người xem sự trưởng thành của trẻ là thành tựu chứ không phải bởi những bệnh thành tích sáo rỗng. 

Nguồn bài viết

Bài trướcHơn một triệu học sinh nghỉ học để tránh bão Nakri
Bài tiếp theoLợi nhuận có phải là đích đến của doanh nhân hay còn lý do nào khác? | Doanh nhân