MV đầu tiên thế giới được sản xuất bởi AI


4 trợ lý ảo của Microsoft, Baidu, Xiaomi, Bilibili cùng múa hát trên nền nhạc được sáng tác hoàn toàn dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Nguồn bài viết

Bình luận