Môi trường vận chuyển mẫu ABT, Vận chuyển virus VTM

Môi trường vận chuyển mẫu ABT (Môi trường vận chuyển mẫu VTM | Viral Tránport Medium)

 • 2% FBS
 • 100up/mL Gentamicin
 • 250ug/mL Amphotericin B (Fungizone)
 • HBSS 1X (theo công thức không có Phenol red, có Mg và Ca)
Môi trường vận chuyển mẫu ABT
Môi trường vận chuyển mẫu ABT

Môi trường vận chuyển mẫu UTM (Universal Transport Medium)

 • BSA
 • Cipro-HC1
 • Kanamycine
 • Sodium Bicarbonate Solution
 • DMEN/F-12

>> Sản phẩm Môi trường vận chuyển mẫu virus COVID 19

Môi trường vận chuyển mẫu ABT được dùng để vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. Môi trường có tác dụng làm cho mẫu bệnh phẩm không bị khô; ổn định virus; ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm.

Môi trường vận chuyển mẫu ABT
Môi trường vận chuyển mẫu ABT

Hướng dẫn sử dụng

 1. Thu thập mẫu bệnh phẩm bằng tăm bông theo kỹ thuật tiêu chuẩn
 2. Sau khi lấy bệnh phẩm, mẫu bệnh phẩm được chuyển ngay vào ống môi trường vận chuyển mẫu
 3. Chú thích ống môi trường chứa mẫu bệnh phẩm
 4. Gửi ngay mẫu bệnh phẩm tới phòng xét nghiệm.

Bệnh phẩm được bảo quản tại 2 độ C – 8 độ C, và chuyển tới phòng xét nghiệm trong thời gian sớm nhất, đảm bảo không quá 48 giờ sau khi thu thập.

Bệnh phẩm được bảo quản ngay tại -70 độ C trong trường hợp thời gian dự kiến chuyển đến phòng xét nghiệm chậm hơn 48 giờ sau khi thu thập.

Lưu ý:

 • Tăm bông không được cung cấp kèm theo sản phẩm này.
 • Đầu tăm bông phải nằm ngập hoàn toàn trong môi trường vận chuyển mẫu, và nếu que tăm bông dài hơn ống đựng môi trường vận chuyển virus cần bẻ / cắt cán tăm bông cho phù hợp với độ dài của ồng nghiệm chứa môi trường vận chuyển VTM.
 • Tuyệt đối tránh để ống bệnh phẩm bị đỗ, vỡ trong quá trình vận chuyển.
 • Bảo quản hoá chất theo đúng nhiệt độ được khuyến cáo.
 • Không sử dụng hoá chất khi hết hạn sử dụng.

Bảo quản

 • Bảo quản ở nhiệt độ 2 – 8 độ C

Đóng gói

 • 3ml môi trường đựng trong ống fancol 15ml
Bài trướcBất thường : 150 người đứng tên trên 1 sổ đỏ | Tài chính – Kinh doanh
Bài tiếp theoVsetGroup: phát hành 50 triệu cổ phiếu, hoàn thiện hệ sinh thái