Khánh Hòa tiếp tục kỷ luật một số lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp sở | Thời sự

Theo đó, ngày 28.9, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị lần thứ 40 để tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW ngày 30.8.2019 của UBKT Trung ương.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Mộng Điệp (nguyên Giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa), vì đã vi phạm luật Đất đai năm 2003, luật Đất đai năm 2013 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Tâm (nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính) bằng hình thức cảnh cáo, vì đã vi phạm luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16.11.2004 của Chính phủ, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14.11.2005 của Chính phủ, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14.2.2015 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ông Vũ Xuân Thiềng, nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT đã vi phạm luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm. UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Xuân Thiềng bằng hình thức khiển trách.

Ông Nguyễn Bé, Phó giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18.7.2011 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bé bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW ngày 30.8.2019 của UBKT Trung ương.
Theo thông báo trên, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông: Lê Văn Dẽ (Giám đốc Sở Xây dựng), ông Trần Hòa Nam (Giám đốc Sở KH-ĐT); ông Võ Tấn Thái (Giám đốc Sở TN-MT). Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Minh Hải và ông Nguyễn Văn Nhựt (cùng là Phó giám đốc Sở KH-ĐT); thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sỹ Quân (Phó bí thư Đảng ủy Cục Thuế, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh).
Theo thông báo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, những người trên bị kỷ luật do vi phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, đấu thầu… và vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.Nguồn bài viết

Bình luận