'In the wake of' là gì?


Thầy Quang Nguyen đưa ra câu “More than 100.000 people died in the wake of the pandemic”. Liệu bạn có thể đoán nghĩa của câu này?

Nguồn bài viết

Bình luận