Hàng chục người đua nhau bắt chuột trên đồng

[ad_1]


Máy gặt lùa chuột vào một chỗ để hàng chục người nông dân phía ngoài bao vây tóm gọn.

[ad_2]

Source link

Bình luận