Công bố giá sách giáo khoa trước 15.2.2020 | Giáo dục

Về vấn đề giá sách giáo khoa, công văn của Bộ Giáo dục – Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký, yêu cầu: các  nhà xuất bản khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 đã được phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách, việc công bố giá sách phải được hoàn thành trước ngày 15.2.2020.
Để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn, Bộ Giáo dục – Đào tạo đề nghị các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được  phê duyệt đưa sách đến các địa phương kịp thời, để các cơ sở giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận sách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ cho từng môn học để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định.

Phương án cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo về Bộ Giáo dục – Đào tạo trước ngày 15.1.2020.

Lựa chọn sách giáo khoa phải công khai, minh bạch

Đồng thời, Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng có công văn gửi các Sở Giáo dục – Đào tạo về việc chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. Cụ thể,  yêu cầu các Sở Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó cần tập trung vào quy trình tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm sự phù hợp giữa đề xuất của các tổ chuyên môn và kết quả của hội đồng.

Góp ý của các Sở Giáo dục – Đào tạo phải gửi về Bộ Giáo dục – Đào tạo trước ngày 10.1.2020.

Bên cạnh đó, các Sở Giáo dục – Đào tạo phải chủ động phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 đã được duyệt để cung cấp kịp thời cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh để lựa chọn sách theo quy định.

“Những nội dung này cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch và hoàn thành trước khi thành lập các hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1”, công văn của Bộ nêu rõ.

Công văn cũng nói rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở Giáo dục – Đào tạo cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo về Bộ để có biện pháp giải quyết.


Trước đó, ngày 21.11.2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thực hiện quy định của Nghị quyết 88 ngày 28.11.2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã dự thảo thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, dự thảo thông tư đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục – Đào tạo để lấy ý kiến.Nguồn bài viết

Bài trướcDoanh nghiệp niêm yết phát hành hơn 100.000 tỉ đồng trái phiếu | Tài chính – Kinh doanh
Bài tiếp theoCác loại báo cáo tài chính doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam