'Cho ra rìa' nói thế nào?


Cô Moon Nguyen giới thiệu cách diễn đạt “cho ai đó ra rìa” trong tiếng Anh và cách phát âm cụm từ này.

Nguồn bài viết

Bình luận