Cách nói 'một giọt máu đào hơn ao nước lã'


Bạn có biết câu tiếng Anh có nghĩa “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”? Thầy Quang Nguyen sẽ giới thiệu cách diễn đạt này.

Nguồn bài viết

Bình luận