Cách nói 'lỡ lời' trong tiếng Anh


Theo thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen, khi lỡ nói ra điều không nên nói một cách vô ý, bạn có thể sử dụng cụm từ “a slip of the tongue”.

Nguồn bài viết

Bình luận