Cách khen phụ nữ bằng tiếng Anh


Ngoài tính từ “beautiful” đã phổ biến, bạn có thể sử dụng từ “stunning” và “gorgeous” để khen phụ nữ vào ngày 20/10.

Nguồn bài viết

Bài trướcHợp tác bancassurance sẽ giúp đóng góp tới 65% doanh thu phí của ngân hàng
Bài tiếp theoOhmniLabs trình diễn robot giao tiếp từ xa