Bộ Tài chính trả lời cử tri về quản lý, khai thác hạ tầng nước sạch nông thôn


Theo Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung được giữ như hiện trạng, các tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc quản lý, vận hành công trình bảo đảm thông suốt, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản công cho đến khi có quy định mới.

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung hiện không còn phù hợp. Cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị ban hành nghị định mới cho phù hợp với quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính cho biết, triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng xây dựng Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Với đặc thù của tài sản là có giá trị không lớn nhưng phân bố rải rác ở tất cả các vùng miền trong cả nước, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; trong khi ý kiến tham gia (nhất là của các địa phương) chưa tập trung, giải pháp đề xuấ‌t quản lý có sự khác biệt lớn giữa các địa phương, vùng miền; vì vậy, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và các chuyên gia, hoàn thiện lại dự thảo tờ trình Chính phủ và nghị định.

Dự kiến, dự thảo nghị định xin lại ý kiến của các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tháng 9/2020 để tổng hợp trình Chính phủ trong tháng 11/2020.

Để đảm bảo việc quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung không bị gián đoạn, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sạch cho người dân trong thời gian nghị định chưa được ban hành, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó trước mắt, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung được giữ như hiện trạng, UBND các tỉnh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc quản lý, vận hành công trình bảo đảm thông suốt, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản công cho đến khi các quy định mới được ban hành.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ



Nguồn bài viết

Bài trướcTập đoàn Danh Khôi ưu đãi kỷ niệm 15 năm thành lập
Bài tiếp theoKhông thể vô can | Blog phóng viên