2 dự án nghìn tỉ của PVN bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động | Tài chính – Kinh doanh

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi công ty Deloitte. Kết thúc năm 2018, PVN đạt tổng doanh thu 320.961 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cả năm của tập đoàn đạt 38.639 tỉ đồng, tăng nhẹ so với mức 37.186 tỉ đồng năm 2017.
Tại ngày 31.12.2018, PVN có tổng tài sản 824.803 tỉ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm và nợ phải trả của doanh nghiệp trên 363.000 tỉ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 461.000 tỉ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối đạt 28.401 tỉ đồng.
Tại báo cáo kiểm toán, Deloitte đã đưa ra nhiều ý kiến loại trừ. Cụ thể, đối với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC), PVN đang xác định giá trị xây dựng cơ bản dở dang hơn 695 tỉ đồng và các công ty con được bàn giao từ tập đoàn là 0 đồng theo giá trị tại thời điểm bàn giao vào ngày 1.7.2010. Đến ngày 31.12.2018 tập đoàn chưa trừ hết số tiền đã thanh toán SBIC liên quan đến bàn giao các dự án trên là 720 tỉ đồng. Nhưng tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, tập đoàn vẫn chưa nhận được quyết định chính thức của cơ quan thẩm quyền về giá trị tài sản bàn giao từ Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (Công ty con của PVN) được bàn giao từ SBIC và được hợp nhất vào báo cáo tài chính của PVN với tổng giá trị tài sản hơn 5.875 tỉ đồng và âm 1.257 tỉ đồng. “Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về vấn đề nhận bàn giao đơn vị từ SBIC nêu trên cũng như khả năng hoạt động của nhà máy đóng tàu Dung Quất ít nhất trong 12 tháng sắp tới”, báo cáo của kiểm toán Deloitte cho biết.
Bên cạnh đó, với Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) có tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ phải trả ngắn hạn là 2.615 tỉ đồng, lỗ lũy kế 4.748 tỉ đồng và đã vượt quá vốn góp của chủ sở hữu. Tổng tài sản của PVTex có khoảng 5.236 tỉ đồng trong khi tổng nợ phải trả là 7.726 tỉ đồng. Ngoài ra PVTex đang làm việc với các nhà thầu và cơ quan nhà nước để xác định giá trị quyết toán công trình Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ… Với các yếu tố đó, kiểm toán nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của PVTex trong vòng 12 tháng tới.
Đây là 2 trong số 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ thuộc Bộ Công thương thời gian qua được đốc thúc giải quyết tồn tại để đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ngoài ra, kiểm toán cũng đưa ra một số ý kiến lên quan đến các vấn đề tại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Cụ thể, PVEP đang ghi nhận khoản đầu tư vào liên doanh Petromacareo theo giá gốc với số tiền là 1.583 tỉ đồng và khoản phí tham gia Junin 2 tại Venezuela khoảng 7.335 tỉ đồng và trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền là 418 tỉ đồng. PVEP cũng đang ghi nhận chi phí trả trước dài hạn cho chi phí tìm kiếm, thăm dò và phát triển dầu khí chưa phân bổ của Lô 67 Peru là 7.047 tỉ đồng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, PVEP vẫn trong quá trình tái khởi động khai thác… Nhưng kiểm toán viên cho biết không thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp liên quan đến đến khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập trên…Nguồn bài viết

Bài trướcNhờ Câu Nói Vu Vơ Của Vợ Mà Khởi Nghiệp Thành Công
Bài tiếp theoThảo dược, mỹ phẩm rởm – hậu quả thật