Năm câu đố thử tài suy luận

Bạn cần suy luận để tìm ra quy luật rồi tính toán cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời.

Câu 1: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố thử tài suy luận

>>Đáp án

Câu 2: Điền cụm số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố thử tài suy luận - 1

>>Đáp án

Câu 3: Điền số tiếp theo vào dãy dưới đây?

Năm câu đố thử tài suy luận - 2

>>Đáp án

Câu 4: Chọn phương án điền vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố thử tài suy luận - 3

>>Đáp án

Câu 5: Chọn hình thích hợp điền vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố thử tài suy luận - 4

>>Đáp án

Theo Bright Side

Nguồn bài viết

Bình luận