Điều tra mức độ ảnh hưởng của Coѵīɗ-19 tới các doanh nghiệp


Nhằm hoạch định hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Coѵīɗ-19, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Cục Thống kê xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho điều tra viên và các doanh nghiệp tiến hành kê khai thông tin trên website của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung điều tra đối với các doanh nghiệp trong năm 2019 có hoạt động sản xuấ‌t kinh doanh (doanh nghiệp có phát sinh doanh thu) đã kê khai thông tin lần 1 về tác động của dịch Coѵīɗ-19; đồng thời bổ sung những doanh nghiệp thuộc mẫu Doanh nghiệp 1A/ĐTDN đã điều tra trong năm 2020 và các doanh nghiệp làm phiếu 1B nhưng có quy mô lớn về doanh thu hoặc lao động nhưng chưa kê khai thông tin trong điều tra lần 1.

Cục Thuế được giao tuyên truyền công tác điều tra thống kê đánh giá tác động của dịch Coѵīɗ-19 trên trang thông tin điện t‌ử của ngành thuế, đồng thời cung cấp thông tin họ tên của giám đốc hoặc kế toán trưởng; số điện thoại và địa chỉ email mới nhất để phục vụ cho việc hướng dẫn kê khai của Cục Thống kê đối với các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuấ‌t kinh doanh trong năm 2019.

Thành phố giao Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc các doanh nghiệp kê khai thông tin vào phiếu điều tra trên website theo hướng dẫn của Cục Thống kê, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuấ‌t các sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghệ cao và những doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc ngành thương mại, dịch vụ.Nguồn bài viết

Bài trướcXem Armenia-Azerbaijan tung đòn tấn công lẫn nhau, hai bên đều có nhiều thương vong | Thế giới
Bài tiếp theoMỹ đề xuất gói hỗ trợ 25 tỷ USD cho các công ty chip